woensdag 21 december 2016

Getiteld gedicht (X)

Onze gedachten 
Waren koffiekleurig, 
Zwavelgeurig 
Met vogelvluchttrafieken, 
Druk

Afgesleten zijn de stekels, afgevlakt 
Door tijd  
En dichtgeschroeid de barsten, 
Overschilderd met blazoen (krap grijs 
Als alle muren van de levensschool) 
Van onze bolsters

Zwemmen teringtongen, gasfleslentes 
En bananenschillen- 
schoonheid rugslags nu 
(Dood bedeeld door as, dons 
En vertraagde stiltes)doodverveeld in rondjes

Buiten kil, vanbinnen warm 
Op slot; Heilloos kerven dromen strepen in de buikwand, 
Tellen ze de weergalm 
Van hun stappen 
Waarop zij 
Tot op het bot teruggekomen zijn

Onze gedachten 
Worden koffiedik 
Navelstarend 
En verlosonkundig, 
Blut

(S.C.)